• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjema for tapt arbeidsfortjeneste

Krav om tapt arbeidsfortjeneste

Søker
/
Generell informasjon

§ 6.Erstatning for tapt arbeidsinntekt

Det ytes iht. § 2-1 erstatning for tap av arbeidsinntekt som følge av vervet. Vedkommende må selv framsette skriftlig krav om erstatning.

Ulegitimert krav:

For ulegitimert tap i ordinær inntekt og andre inntektstap som følge av vervet, kan det etter regning utbetales erstatning med inntil kr 2 000 pr. dag. Full dekning gis for 7,5 timers fravær. Ved mindre fravær enn 7,5 timer kan det utbetales et forholdsmessig beløp etter den tid vedkommende må ha fri for å skjøtte vervet. Varer møtet mer enn 5 timer regnes full dag. Tidsforbruket beregnes fra det tidspunkt den folkevalgte må avbryte sin virksomhet og til vedkommende er tilbake til sin virksomhet.

For krav om ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste forutsettes at det foreligger tap i inntekt eller at det påløper utgifter til vikar/stedfortreder i egen næring.

Legitimert krav:

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste (lønn og tapte feriepenger) i forbindelse med vervet godtgjøres av kommunen.

Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra ligningskontoret over netto næringsinntekt ved siste års ligning. Dokumentasjon framlegges uoppfordret ved innlevering av tapt arbeidsfortjeneste. Dokumentasjon godkjennes av ordfører.

Jordbruksutøvere/bønder som krever at jordbruksfradraget skal inngå i grunnlaget ved beregning av erstatning for tap av arbeidsinntekt for deltakelse i kommunale verv, må dokumentere dette fradraget. Dokumentert jordbruksfradrag tillegges netto skattbar inntekt ved beregning av erstatning for tap av arbeidsinntekt.

Som hovedregel skal krav om tapt arbeidsinntekt leveres pr. måned og senest innen 3 måneder.

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste kan utbetales direkte til den folkevalgtes arbeidsgiver.

I forbindelse med vervet var jeg fraværende fra arbeid på møtedagen
Legitimering av ordinær arbeidsinntekt
Maksimal filstørrelse per fil: 10MB
Maksimal filstørrelse totalt: 20MB
Sendes inn ved oppstart av kommunestyreperiode. Oppdatering nødvendig bare ved endring av lønn.
Tittel
Filnavn
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn får du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader